2010-11-16

Samverkan kring forskning och utveckling - 12 april

Boka den 12 april och kom till Pedagogen i Göteborg och träffa oss forskare inom området skolutveckling och aktionsforskning för samtal om forskningssamverkan! Syftet med dagen är att informera om de forskningsprojekt vi har med kommuner och inleda ett samtal med de av er som önskar någon form av forskningssamverkan. Detta första möte kommer sedan att följas av flera där vi gemensamt formar modeller för forskning och utveckling i samverkan. Program och anmälan kommer under våren. Jag hoppas att få se många av er där!

3 kommentarer:

 1. Blossing, jag undrar vad du håller på med?

  Det är väldigt bra om forskning och skola börjar samarbeta men när jag läser tidigare inlägg av dig här hittar jag följande om lärare "skolledare gå i närkamp med lärares sätt att arbeta", "Lärare klarar inte av att ge" och "används inte generellt sett av lärare" som alla andas ett oerhört uppifrån perspektiv och att det finns en massa bra saker som lärare ska tvingas börja använda.

  Följande citat får mig att baxna "I stället behöver lärare öva på att språkligt och med korrekta och rikliga termer beskriva elevers lärandeprocess och kunskapsläge. Och därtill behöver detta göras i en dialog med eleverna! " Vad tror du att lärare har gjort hela sin utbildning och som en del av sitt arbete? Är det bara mer övning som behövs?

  Jag tror att många lärare upplever att många skolforskare har din oerhörda översittareattityd och använder lärare som syndabockar för att ni inte har en aning om hur era teorier ska implementeras. Utvärderingar visar ju att också svensk skolforsknings inriktning är bort från allt som är tillämpbart i skolans värld.

  Kommer den här attityden att influera "samverkan" den 12:e april också. SKL har försökt att förändra skolan uppifrån med maktmedel i 20 år nu och bara åstadkommit försämringar med detta arbetssätt. Du borde ta och göra en radikal omsvängning i din attityd till lärare i god tid innan den 12:e april!

  SvaraRadera
 2. Jag undrar om du har rätt attityd till lärare för att kunna få till en bra samverkan. Det är skrämmande att läsa dina tidigare inlägg. Duktiga lärare måste ha lite råg i ryggen och kommer inte att vara så positiva till ett förmyndaraktigt sätt. Läs mer:http://bombadill.blogspot.com/2011/01/skolforskares-attityd-till-larare.html

  SvaraRadera
 3. Bombadill och Jan,

  Som forskare är ju inte syftet att instämma i lärarkårens intressen utan snarare att förhålla mig kritisk. Det kallar jag inte att vara förmyndaraktig. I de inlägg ni hänvisar till refererar jag till forskning om skolors särbokulturer som är väl dokumenterat som ett generellt mönster. Men visst finns det många lärare och skolor som avviker från detta mönster. Det är viktigt menar jag att också upptäcka sådana drag som inte är så roliga att höra talas om, såväl för elevers men också för lärare professionella utveckling.

  Utöver min forskarroll, där ett huvudsyfte är att förhålla sig kritisk, verkar jag också som skolutvecklare, då är snarare syftet att utgå från de behov lärare och skolledare har. Det är viktigt att skilja på dessa båda roller.

  SvaraRadera