2010-02-10

Förändringsagenten som praktikgemenskapare...

Nu är den första delrapporten klar i aktionsforskningsprojektet om förändringsagenternas roll på förskolor och skolor. Här kommer ett utdrag:

I teorierna kring organisationsutveckling kan strategiplanering i termer av makro- och mikroplanering framstå som rätt så rationella processer – som processer som låter logiska, planenliga och okomplicerade att genomföra. I förändringsagenternas arbete framträder inte strategiplaneringen lika rationell. Den visar sig å andra sidan inte som irrationell, kanske snarare något ad hoc. Det betyder att mycket få planerar utifrån ett helhetsperspektiv där man överväger hela makroprocessen innan man sätter igång. Snarare börjar man lite här och där med lärande samtal och kartläggningar utan att man helt verkar ha klart för sig vart det ska leda på längre sikt, men kanske väl på kort sikt. Ett sådant förfarande är kanske det enda möjliga, ett slags ”trial and error” lärande. Det kan emellertid ta längre tid och leda till viss frustration bland medarbetarna. Under året har dessa mer eller mindre tillfälliga aktioner från förändringsagenterna på många skolor landat i en kartläggning av matematikundervisningen. I X-kommun har det mer handlat om att göra kartläggningar av skolkulturerna.

I ett situerat perspektiv framträder förändringsagentens möten med lärarna/förskollärarna som den betydelsefullaste situationen. Det tycks som det är mötena som gestaltar skolutvecklingsprocessen. Det är när förändringsagenten samlar lärarna/förskollärarna omkring sig och talar med dem som processen händer. Här ser det ut som förändringsagenten tar ett betydande ansvar för att ge förslag och se till att beslut fattas.

Rektorernas och förskolechefernas uttalanden om att förändringsagenten ska finnas i verksamheten och föra diskussioner med lärarna/förskollärarna, skulle kunna tas som ett tecken på agenten som en ”praktikgemenskapare”. Genom sina inspel i exempelvis samtalen på personalrummet lägger förändringsagenten som praktikgemenskapare andra förhandlingsfrågor än de gängse på bordet om hur praktiska undervisningsfrågor ska hanteras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar