2010-01-26

Vilken skolfråga är viktigast i valet?

Tidningen Skolvärlden ringde härom dagen och ville ha mina synpunkter på tre frågor. Jag skrev genast ner mina åsikter, men fick sen (förstås) förkorta en hel del. Här kommer i alla fall svaren oförkortade:

Ska mobiltelefoner förbjudas i skolan?

Nej , det verkar inte så klokt så länge inte övriga samhället har tagit ställning till strålningens eventuella hälsorisker.


Hur ska lärarnas löner höjas?

Genom att differentiera lönerna så de mest meriterade och de mest lämpliga lärarna får högre lön. För att detta ska fungera väl behöver också lärares yrkesuppgifter på en skola differentieras så att lärare förutom att undervisa elever också kan ägna sig åt andra kvalificerade uppgifter som utvecklingsledning, kartläggning och utvärdering.


Vilken skolfråga är viktigast i valet?

1) Att skolor på allvar fås att fungera som självständiga organisationer med kunnig ledning och professionella medlemmar. Rektorer och lärare står inför en stor utmaning att få betygssättning, skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner samt åtgärdsprogram att bli hjälpmedel och lokala styrdokument som främjar elevernas rätt till lärande och utveckling samt ger struktur och riktning åt rektorers och lärares uppgift att stödja eleverna.

2) Att reformera arbetslivsorienteringen i skolan och kontakten med arbetslivet. Dagens ungdomar isoleras under lång tid i ungdomsgrupper utan möjlighet till en mer naturlig kontakt med övriga samhället. Statliga, kommunala och privata arbetsgivares ansvar för ungdomars lärande i arbetslivet behöver tydliggöras samt hur det ska kunna få en mer omfattande plats i grundskolan och gymnasiet.

3) Reformering av skolans läroplan och kursplaner. Grundskolans kursplaner omfattar ämnen och har ett innehåll som till många delar inte är anpassade till dagens samhälle och de behov och krav ungdomarna ställs inför. Det är ett omfattande arbete att utreda vilka de nödvändiga förändringarna är, ett arbete som behöver sättas igång skyndsamt.

1 kommentar:

  1. Jag tycker att möjligheten att ha färre elever i varje klass borde vara en viktig valfråga, samt fortbildningsmöjligheter till lärarna; alltså möjlighet att få gå på föreläsningar och läsa litteratur och andra sätt att förkovra sig, så även de lärare som har jobbat i många år kommer vidare i forskning osv och inte bara går omkring med erfarenheter för det räcker inte.

    SvaraRadera