2014-05-14

Ny bok: Resultatanalys i skolan


Jonas Österberg arbetar som utredare vid vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborgs stad. Han har tidigare varit undervisningsråd vid Skolverket och Myndigheten för skolutveckling. Jag träffade honom första gången när vi arbetade tillsammans i slutet på 1990-talet i Skolverkets projekt Skola i utveckling. Det var ett omfattande uppföljningsprojekt av den förra läroplanen 1994.

I mina kontakter med skolhuvudmän möter jag ofta frågan om hur man ska förbättra resultatanalysen. Rektorer önskar föreläsningar och kurser i detta. Men det är inte lätt att på någon timme förmedla huvuddragen i en resultatanalys eller ens på en kurs ge deltagarna handfasta verktyg i detta arbete.

Jonas bok är ett insiktsfullt bidrag till denna kunskap. Klart och koncist redogör han ramarna för resultatanalys och pekar också på den lärande grundvalen i arbetet.

Kapitel 5 Resultatanalys i praktiken, är riktigt bra och spännande, och ett viktigt kapitel för rektorer och medarbetarna i förvaltningen. Här ges exempel från skolhuvudmän hur de har planerat och genomför arbetet i praktiken. Dessutom sammanfattar Jonas exemplen utifrån modellen strukturkvalitet, processkvalitet och resultatkvalitet som han redogjort för inledningsvis.

Jonas bok blir ett utmärkt inslag i rektorsprogram och kurser om systematiskt kvalitetsarbete, liksom i läsecirklar bland rektorer, skolchefer och utecklingsledare i kommuner och andra huvudmän.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar