2008-06-09

Minskad undervisningstid inte en väg att locka fler till läraryrket

Varannan man hoppar av lärarutbildningen och Lärarnas Riksförbund föreslår därför bland annat en begränsing av undersvisningstiden. Det ska göra läraryrket mer attraktivt. Men är det inte märkligt med ett yrkesförbund som föreslår att det som är huvuduppgiften i yrket –undervisning – ska minska? tänker jag. Och om Lärarnas Riksförbund representerar sina medlemmars uppfattningar så blir det än mer märkligt. Lärare vill ägna sig mindre och mindre åt undervisning!

Och därutöver: Kan undervisningstiden bli lägre? När jag ibland brukar fråga rektorer på högstadiet hur många undervisningstimmar deras lärare i snitt har svarar de cirka 16 timmar. Det är ju knappt en förmiddag med arbete i veckan! Resten av tiden återstår till för- och efterarbete samt andra uppgifter. En revisionsrapport från Stockholm år 2005 visar på att undervisningstiden troligen inte utgör en för stor andel av den totala arbetstiden.

Syftet med denna granskning har varit att bedöma dels om eleverna får det lagstadgade antalet undervisningstimmar i skolår 1-9, dels hur kollektivavtalet tillämpas vad gäller lärarnas reglerade arbetstid. Granskningen har enbart genomförts vid fyra grundskolor inom två stadsdelsnämnder.

Granskningen visar att skolorna schemalägger tillräckligt antal timmar för att uppfylla lagens krav på garanterad undervisningstid för eleverna i grundskolan. Skolorna har dock inte något system för att följa upp att den planerade undervisningstiden i praktiken genomförs fullt ut.

Av granskningen framgår också att lärarnas genomsnittliga undervisningstid uppgår till 40-50 procent av den reglerade arbetstiden vid de granskade skolorna. Vidare konstateras att många lärare förfogar över en förhållandevis stor andel av den reglerade arbetstiden till för- och efterarbete. För samma ändamål har lärarna även s k förtroendearbetstid. Granskningen visar även att rektorerna sällan fattar beslut om hela den reglerade arbetstiden. (s 1)

Jag tänker att det inte är framkomligt att överhuvudtaget tala om undervisningstid och "annan tid" längre. Och det sänder absolut fel signaler till våra ungdomar som ska göra sitt yrkesval. Vem vill välja ett yrke där kåren kämpar för att göra kärnverksamheten till en så liten del av yrket som möjligt?

Kan man inte avskaffa talet om undervisningstid till förmån för ett tal om vilka uppgifter man som lärare ska ha rätt att få gripa sig an under en yrkestid? Jag menar att man på det sättet skulle kunna göra synligt alla de olika spännande och utvecklande uppgifter som läraryrket innehåller och som man faktiskt har rätt att få pröva på. Det tror jag skulle locka fler till yrket.

26 kommentarer:

 1. Jag får en känsla av att de använder oss som slagträn för att vinna fördelar i löneförhandlingarna... Som jag skrev i min blogg: "Vi som blir lärare blir det i de allra flesta fall för att vi vill undervisa, oavsett kön! Minska på arbetsbördorna som inte är undervisningstid i stället!"

  http://christermagister.wordpress.com/2008/06/04/man-i-lararutbildningen/

  SvaraRadera
 2. Jag har funderat mycket över den medvetna undervisningstiden och kommer skriva en del inlägg om det - jag länkar till ditt inlägg här. Allt gott Blossing - Anne-Marie Körling

  SvaraRadera
 3. Tack för dina reflektioner! Tar tacksamt emot dem. Ska också försöka skriva mer om detta också - i samband med de undersökningar som visar att lärare är den yrkesgrupp av alla som i högst grad upplever sitt yrke som stressigt. Det tål att reflektera över...

  Ulf Blossing

  SvaraRadera
 4. Ja vi kan väl undervisa 8 timmar om dagen men jag tror kvalitén skulle minska avsevärt...
  Jag tror inte på din slutsats att vi vill undervisa mindre. Jag tror att resultatet visar på en frustration över att inte finna balans mellan undervisning och övrigt arbete.

  SvaraRadera
 5. Nja, 8 timmar om dagen menar jag inte utan snarare det där du säger om balansen - det är väl den som skulle vara utgångspunkten tänker jag mig.

  SvaraRadera
 6. Jag tycker att man bör göra en differentiering mellan olika ämneslärare, för lärare med teoretiska ämnen så är det väl snålt tilltaget med tig till för-och efterarbetning men för lärare i praktiska ämnen såsom bild och idrott så är det helt annorlunda. Jag sliter mycket med rättning och kontinuerlig uppdatering som SO-lärare medan vissa av mina kollegor dricker mycket kaffe och vilar sig på kvällar och helger.

  SvaraRadera
 7. Som språklärare sliter man mycket med rättning och det krävs extra tid, åtminstone ibland, för att eleverna skall få den bedömningen och tiden de förtjänar när de har lämnat in arbete. På mitt arbete har vi mellan 24-28h undervisning/veckan och visst vill man undervisa men det blir inte så mycket tid över till övrigt arbete.

  SvaraRadera
 8. Intressant! Det är sällan jag stöter på skolor som har lagt ut en undervisningstid på 24 till 28 timmar. Jag undrar: Ser det ut så för alla lärare på din skola eller varierar undervisningstiden och kompletteras med andra uppgifter?

  SvaraRadera
 9. Jag undrar verkligen hur man tänkte när man på min skola fördelade antalet undervisningstimmar lika mellan alla olika ämneslärare. Jag har fullt upp medans vissa av mina kollehor främst i bild och idrott kan vikariera på sin ordinarie arbetstid och därmed öka på sin lön ytterligare, att de då också framstår som extra hjälpsamma så har de dessutor ett försprång på sina lönesamtal, fy f-n var orättvist, detta suger verligen! Hur kunde jag vara så dum så jag läste till SO-lärare.

  SvaraRadera
 10. Ja, jag tänker att tiden också kan variera beroende på om man exempelvis är nyutexaminerad eller inte, eller om man exempelvis ska åta sig ett nytt område som man inte har undervisat i tidigare... då kan man ju behöva mer planeringstid...

  SvaraRadera
 11. Det där med orättvisorna mellan olika ämnen är ju tyvärr vad man som lärare gör det till. Det går att planera och göra mycket mer förarbete till de praktiska ämnena än som ni säger: ingenting. Det tycker jag är katastrof om lärare till praktiska ämnen bara använder sin tid till att lata sig. Det finns massor med elever i svårigheter som har svårt med just dessa ämnen eftersom tiden där är ostrukturerad ofta samt att det är väldigt diffust vad som ska göras och mycket egna val m.m.
  Fram för mer planeringstid och kunskap (om barns tänkande och behov) till lärare som har praktiska ämnen!!!

  SvaraRadera
 12. Skådespelare arbetar också bara ett par timmar per kväll, eller?
  Sanningen är att lektioner utan noggranna förberedelser inte borde få förekomma. Många sportlov har jag suttit och rättat skrivningar, engelska uppsatser tar en otrolig tid. Många timmar har jag suttit på meningslösa arbetslagskonferenser och mått dåligt, medan skrivningarna och alla andra måsten hopat sig. Kolleger har somnat på konferenserna, så trötta har de varit. Många eftermiddagar och kvällar har jag skött elevvård per telefon. "Lisa har inte kommit hem än och klockan är halv tio - vet du var hon kan vara?" "Ring till Ullis, hon vet nog." "Vet du vad hon har för nummer?" "Det står i skolkatalogen" "Inte vet jag var den är." Hur trött ska en stackars lärare behöva bli för att någon ska uppmärksamma att detta är ett på många sätt krävande yrke? 16 timmars undervisningstid!?! Och det skulle vara allt. Det är ett elakt hån! Jag har visst haft åtta lektioner på veckoschemat vissa år - inte varje dag förstås, men jobbigt var det. När man ändå har full dag, passar det bra med rastvakter också, både på för- och eftermiddag. Till det kommer obetald men dyr fortbildning(resor till målspråksländerna), när andra sitter i sina sommarstugor och njuter av semestern.

  SvaraRadera
 13. Jag håller med dig jättemycket "Anonym" vill bara tillägga att liiiite grann handlar det ju också om att vara intresserad av det man gör och tycka att det är kul och spännande, att ha vilja och nyfikenhet i jobbet och till jobbet.

  SvaraRadera
 14. Vem vill att ens engagemang ska bli utnyttjat. Att man orkar på samma sätt som en trött mamma, därför att man måste och känner ansvaret. Man vill inte att eleverna ska komma i kläm. Mammorna därhemma är trötta och lärarna är trötta. Kan det bli annat än jobbigt för en del barn? Risken är förstås att man verkar gnällig när man försöker ge en bild av hur det kan vara. Att jag har orkat i 40 år tyder väl på att jag också haft roligt med mina elever och kolleger. Nyfiken har jag alltid varit i alla sammanhang.

  SvaraRadera
 15. Ja herregud vad tokigt det kan bli ibland, jag läste inte Anonyms senaste kommentar så noga utan spann vidare på vad jag skrev om i min förra så vad jag syftade på här ovan var mera de lärare i praktiska ämnen som inte planerade eller ville förkovra sig osv. Det var mera de som borde ha en nyfikenhet och vilja att utvecklas.
  Ursäkta, det var inte meningen alls. Nu ägnar jag mig hellre åt senaste inlägget av Blossing som jag tycker är jätteintressant än att fortsätta ältra detta...

  SvaraRadera
 16. Jag håller verkligen inte med, gissa vem som är kvar på skolan långt efter att alla andra gått hem, jo jag fröken bildlärare, arbetar även mycket på helgerna för att hinna med all dokumentation med mera. Jag har alla elever på skolan vilket medför mycket mycket merarbete med tanke på omdömen, utvecklingssamtalsförberedelser samt betygssättning. Jag planerar lektioner som alla andra, gör därtill mitt eget material med tanke på att jag ej får köpa in några bildläroböcker. Tar hand om allt material, bla leran, ordningen, sorterar, beställer, ensam ämnesansvarig som bildlärare ofta är, tittar igenom alla elevers bildmappar (som är för stora att ta hem) inför alla utv. samtal och betygssättningar. Och givetvis även klassföreståndare (tro inte att ni är ensamma om det, alla teoretiska ämneslärare...!) Sluta klanka ner på oss praktiska ämneslärare, det är nog så mycket arbete för oss!

  SvaraRadera
 17. Ja, det är klart att enskilda lärares arbetsbelastning kan vara på tok för hög. Det är något som behöver uppmärksammas och hanteras på respektive skola av rektor. Det som komplicerar den här diskussionen är att i läraryrket, liksom vissa andra sociala och offentliga yrken,kan man om man göra hur mycket som helst och ändå uppleva sig otillräcklig, och samtidigt hävda att det ingår i lärares uppgifter. Jag menar att detta bland annat är ett uttryck för en särbokultur där den individuella lärare i alltför hög grad definierar läraryrkets uppgifter.

  I vilket fall som helst är den enskildes arbetsbelastning viktigt att uppmärksamma. Men det är inte detsamma som att man som fackförbund behöver tona fram som om det vore en av de främsta uppgifterna att minska undervisningstiden. Det kan ju exempelvis också handla om att differentiera läraryrkets uppgifter mer så det finns andra kvalilficerade uppgifter att växla med som behöver utföras. För att detta ska realiseras behöver lärarnas arbetidsavtal ändras.

  SvaraRadera
 18. Hej igen. Jag har vid flertal tillfällen granskat mig själv och min undervisning, hur min undervisningstid faktiskt ser ut då jag är i klassrummet. Jag därmed lyckas genomföra att jag faktiskt aktivt undervisar under den tid jag är där, med olika gruppkontellationer och i nära samspel. Det gör mitt arbete så meningsfullt och påverkar elevernas motivation. Detta är viktigt.
  Jag har också flera gånger genomfört elevernas aktiviteter innan undervisningen kommer igång, och det då jag haft nya klasser. Jag tror det är avsevärt viktigt att ha ett innehåll och fokusera på det och få med sig eleverna in i undervisningen, inte belasta undervisningstid med ovidkommande saker. Jag är mycket noga med sådant. Det krävdes mycket av självrannsakan och medvetandetänkande kring det jag höll på med. Men å så bra det blev för eleverna. Anne-Marie

  SvaraRadera
 19. Jag undrar hur många undervisningstimmar en lärare på universitet och högskolor har.

  SvaraRadera
 20. Vi har inga särskilda undervisningstimmar utan 1700 timmar till arbete som fördelas på olika uppgifter. När det gäller undervisning finns det precis som i grundskolan och gymnasiet en traditionell föreställning om hur mycket tid som behövs för planering etc. och som många gånger är missvisande och otidsenlig.

  SvaraRadera
 21. @Blossing, @Körling

  På universiteten är det vanliga ca 200 lektorstimmar per termin x 3 = 600 klocktimmar.
  Varje timme antas alltså ta tre timmar i anspråk i kringarbete. Detta utgör 70 % av arbetstiden.

  Jag förstår inte vad Anne-Marie menar med ovidkommande saker som inte får "belasta" undervisningstid.

  Sommarlovet är en känslig sak för lärare har jag märkt. Somliga menar att de alltid är i tjänst....men men.
  Sedan har vi det där med att lärare skulle vara stressade. Jag brukar säga att det finns två företeelser där man ska se upp med pålitligheten; 1) när skådespelare uttalar sig om den pågående repetitionen eller filminspelningen, det är alltid det roligaste och bästa de gjort, och 2) när facket frågar sina mmedlemmar om hur de upplever sitt yrkesliv,
  STRSSIGT, svaras det då......

  SvaraRadera
 22. Det finns ingen bestämd mängd undervisningstid på universitetet utan 850 timmar per termin som ska fyllas med uppgifter. Det kan vara undervisning, men också forskning, utvärderingar, nämnduppdrag med mera.

  SvaraRadera
 23. Ja du - vi har 23-24 timmar ren undervisningstid. Arbetar med teman och egengjort arbetsmaterial som läggs upp på webben. Dessutom rastvakt och elev och planeringskonferenser. Många svaga elever i behov av åtgärdsprogram. Inga mindre laborationsgrupper. Luckor slukas av elevärdenen och föräldrakontakter. Hinner vi med, nej! Ständigt efter med planering och rättning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för ditt inlägg! Att man har så många uppgifter att det blir stressigt är viktigt att påpeka. Jag menar att det blir knepigt när lärarfacken just pekar ut undervisningen som boven i stressen, i stället för att tala om arbetsuppgifter i allmänhet.

   Radera
 24. Nu har ju tiderna förändrats. Normalläget för många gymnasier är 700 timmar (för mig i år 740) vilket innebär runt 11 minuter för- och efterarbetstid per 40-minuters lektion. Beroende på schemat. Det är ju svårt att utnyttja 20 minutersraster så där kan det ju bli spilltid... eller då man pratar med elever före eller efter en lektion. Kaffe hinner man inte med varje dag, toalettbesök jo, på lunchrasten... Jag är 58 år och känner att det är tveksamt om jag orkar jobba så här längre. Nu har jag ett yrke som jag lämnade till förmån för läraryrket. Jag har börjat söka jobb i detta yrke och tycker att vi alla lärare måste ställa oss upp och tala om att: Hit men inte längre! Både för elevernas men även för vår egen hälsas skull! (Matte/fysik-lärare på gymnasiet)

  SvaraRadera
 25. Ja tiderna förändras... tack för ditt bidrag till denna intressanta diskussion.

  SvaraRadera