Om mig

Jag arbetar vid Göteborgs universitet på institutionen för pedagogik och specialpedagogik som lektor och skolforskare.
Jag har bakgrund som lärare i grundskolan och har även en fil.kand. i psykologi. Mitt intresse rör främst skolförbättring, det vill säga hur de processer ser ut på skolor där skolledare och lärare vill förbättra verksamheten. Detta intresse har jag utvecklat inom School Improvement området med grund i Organisational Development, OD. Därefter har jag gått vidare med skilda socio-kulturella perspektiv för att förstå skolutvecklingsarbetet mellan lärare, skolledare och elever. Avhandlingen, Praktiserad skolförbättring, publicerades år 2000.

Jag deltar i forskningsmiljön PAGE, Power and Agency in Education.

Jag har byggt upp masterprogram med fokus på skolutveckling, verkat inom Rektorsprogrammet samt samverkat med kommuner inom såväl utbildning som forskning. På min blogg kan du läsa mer om min forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Aktuella skolfrågor med mera reflekterar jag kring på min blogg.

Kontakta mig gärna för föreläsningar eller andra uppdrag som utvärderingar och utbildningar.Kontaktinformation:

Ulf Blossing
Docent, pedagogik
Göteborgs universitet
Box 300
405 30 Göteborg

Tel: +46 31 786 2403

Associate Professor
University of Gothenburg
Box 300
S-405 30 Göteborg
Sweden

Besöksadress:
Pedagogen, Hus A 
Västra Hamngatan 25