Om mig
Jag arbetar vid Göteborgs universitet på institutionen för pedagogik och specialpedagogik som professor. Jag har bakgrund som lärare i grundskolan och har även en fil.kand. i psykologi. Mitt intresse rör främst skolförbättring, det vill säga hur de processer ser ut på skolor där skolledare och lärare vill förbättra verksamheten. Detta intresse har jag utvecklat inom School Improvement området med grund i organisationsutveckling. Därefter har jag gått vidare med skilda socio-kulturella perspektiv för att förstå skolutvecklingsarbetet mellan lärare, skolledare och elever. Avhandlingen, Praktiserad skolförbättring, publicerades år 2000.

Jag är ledare för, forskningsmiljön Skolutveckling och ledarskapJag är även vetenskaplig ledare för Rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet, ordförande i programrådet för master i utbildningsledarskap och kollegiet för utbildningsledarskap.

ResearchID: Profile
Twitter: @ForskarBlossing
Facebook: https://www.facebook.com/forskarblossing


Kontaktinformation:

Ulf Blossing
Professsor i pedagogik
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg

Tel: +46 72 745 46 46
 
Besöksadress:
Pedagogen, Hus A 
Västra Hamngatan 25