2008-05-30

Elitskolor –"quick fixes" i stället för tålmodigt samhällsbyggande.

Det fanns en vision med den svenska grundskolan – enhetstanken – att den skulle samla samhällsmedborgarna i en bildningsinsstitution där de skulle lära känna varandra, sitt land, sina liv och sitt uppdrag som just samhällsmedborgare.

En av de stora svårigheterna i samhällsbyggandet handlar som jag ser det om att vi människor är så olika. Vi kommer från olika bakgrunder med olika förutsättningar, vi har olika behov och vi förtstår vår omvärld på skilda sätt. Förutsättningarna för att bygga en värld tilsammans är ingalunda givna – de behöver vi ge oss själva, se till att de finns där.

Jag tror inte att elitskolor är en sådan förutsättning som vi ska ge oss. Dess elever har naturligtvis rätt att få fylla sina behov, men jag menar att det inte är klokt att låta det ske i en isolerad gemenskap. För att vi ska lyckas bygga en bättre värld behöver vi lära oss att från tidig ålder umgås med oliksinnade och lära oss att vara tillsammans med våra olikheter.

Är jag romantisk? Nej, men visionär och uthålligt byggande.

Läs också på FredrikBloggen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar