2008-05-20

Skolans förbättringshistoria dokumenterad!

Billingstad barneskole fann vi i vår pågående utvärdering av Kunskapslyftet i Norge en intressant modell för att dokumentera skolans förbättringshistoria. När vi i de olika intervjugrupperna frågade om hur förbättringsarbetet brukar gå till på skolan hänvisade man till skolans framdriftsplan som ni kan se ovan. Här har man planerat för olika arbeten under tre år - i initierings-, implementerings- samt institutionaliseringsfasen kan man tänka. I planen blir det också tydligt hur de olika arbetena löper i varandra och hur de så småningom är tänkta att bli en del av skolans reguljära verksamhet. Riktigt fiffigt tycker jag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar