2008-05-20

Skolans förbättringshistoria dokumenterad!

Billingstad barneskole fann vi i vår pågående utvärdering av Kunskapslyftet i Norge en intressant modell för att dokumentera skolans förbättringshistoria. När vi i de olika intervjugrupperna frågade om hur förbättringsarbetet brukar gå till på skolan hänvisade man till skolans framdriftsplan som ni kan se ovan. Här har man planerat för olika arbeten under tre år - i initierings-, implementerings- samt institutionaliseringsfasen kan man tänka. I planen blir det också tydligt hur de olika arbetena löper i varandra och hur de så småningom är tänkta att bli en del av skolans reguljära verksamhet. Riktigt fiffigt tycker jag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tankar om lärarbristen

Det saknas 77 000 lärare i våra skolor och förskolor enligt Skolverket. Elever  vittnar om ständiga lärarbyten och på en del skolor finns...