2009-12-02

Skolors utveckling och elevers lärande. Forskning, förändring och framtid - docentföreläsning.

Varsågod! Här kommer hela föreläsningen!

http://stream.help.kau.se/kursarkiv/blossing/blossing_090916.wmv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar