2012-01-24

Showcase om förändringsagenters arbete

Följ nedanstående länk för att se vårt Showcase på ICSEI-konferensen i Malmö om förändringsagenters arbete för att driva på skolutveckling.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ny rapport: Partssamarbete med aktionsforskning

Läs rapporten om Partssamarbete med aktionsforskning för att förbättra skolledares ledarhandlingar. Du kan ladda ner den här!