2012-01-24

Showcase om förändringsagenters arbete

Följ nedanstående länk för att se vårt Showcase på ICSEI-konferensen i Malmö om förändringsagenters arbete för att driva på skolutveckling.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Att organisera för skolledares professionella lärande

I den här kommunen ingår alla skolledare i aktionsforskningsgrupper. Grupperna träffas tre gånger per termin och skolledarna är "bla...