2012-04-12

Ny bok: Utvikling av skoler

Utvikling av skoler

Prosesser, roller og forbedringshistorier

Ulf Blossing, Torgeir Nyen, Åsa Söderström , Anna Hagen Tønder

Det arbeides mye med å utvikle skoler på ulike måter slik at de skal lykkes bedre med de utviklingsarbeidene de går i gang med. Ofte kommer kravet om endringer fra politisk hold.
Pris: 328,- I salg fra 27. mars 2012
Denne boka trekker fram sentrale utdanningspolitiske ideer i de siste tiårene. Ved å sammenlikne utviklingen mellom land, særlig Norge og Sverige, viser forfatterne at det fins ulike utdanningspolitiske måter å nærme seg kunnskapssamfunnets utfordringer på. Det er vanskelig å argumentere for at en selv har den eneste rette tilnærmingen.
En skoles forbedringshistorie og kvaliteten på prosessene og rollene ved skolen spiller en stor rolle når den skal i gang med utviklingsarbeid. I sine empiriske studier har forfatterne funnet fram til seks ulike tilnærmingsmåter eller skoletyper for endring. De forklarer hva som kjennetegner hver av typene, hvilke styrker de har, og hvilke særlige utfordringer de står ovenfor. Dette gjør boka praksisnær og spennende.
Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning, lærere, rektorer og andre som er opptatt av skoleutvikling.

Utgivelsesår: 2012
148 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205406728 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar