2012-06-26

Samarbetsmöjligheter med Göteborgs universitet kring utbildningsledarskap


Under 2011 har vi inbjudit till ett par träffar med representanter för kommuner och universitet för att samarbeta kring forskning och utveckling när det gäller utvecklingsledarskap. Dessa träffar ledde bland annat fram till tre teman: I) Utvecklingsledarens arbete II) Det egna lärandet III) Effekter av utvecklingsledarskap. För närvarande finns två konkreta ingångar till samarbete kring det innehåll som diskuterats. Det ena är Ulf Blossings arbete kring förändringsagenter och det andra Karin Rönnermans, Anette Olins och Margareta Milstas arbete med forskningscirklar för handledare och utvecklingsledare. För att fokusera våra insatser och för att erhålla kvalitet på dem är det klokast att låta nya samarbeten haka i dessa redan påbörjade. 

Den första ingången handlar alltså om ett aktionsforskningssamarbete kring förändringsagenter/utvecklingsledare vilket kan beskrivas som ett FoU-arbete. Det är en fortsättning på ett arbete med tre kommuner som avslutades 2011. En slutrapport kan laddas ner från https://docs.google.com/open?id=0B8CyqPvN-U-rbEdIS2I1UGZrT0U Här finns intressanta resultat som handlar om förändringsagenternas roller, utveckling och effekter. Om det finns intresse för att haka i detta arbete råder vi er att läsa rapporten och kontakta Ulf Blossing för vidare samtal.

Den andra ingången utgår från ett samarbete kring utbildning i form av forskningscirklar till vilka också forskning kan kopplas. Idag pågår tre olika forskningscirklar som vi kallar Rönnerman, Olin och Milsta.
  • Rönnerman: I den här forskningscirkeln deltar 12 handledare från tre olika kommuner (Örgryte/Göteborg, Kinda, Falköping). Detta ger möjlighet till jämförelser och överföring av exempel mellan kommunerna.
  • Olin: Här deltar 9 handledare från en kommun, Varberg. Här fördjupas kunskapen om att handleda aktionsforskningsarbete genom att utgå från gemensamma erfarenheter.
I båda dessa cirklar är handledning av kollegor i fokus, deltagarna arbetar både som förskollärare och handledare.
  • Milsta: I den tredje forskningscirkeln deltar 12 utvecklingsledare från Halmstad och Helsingborg. Dessa utvecklingsledare arbetar på kommunnivå, dvs. de innehar särskilt inrättade tjänster för att driva utvecklingsarbete i sina kommuner.
Till forskningscirkelsamtalen kommer handledarna/utvecklingsledarna och forskarna med olika bidrag. Tanken är att utveckla en form för dialog som bidrar till utvecklingen av en ”verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.

Det finns möjlighet att i samband med forskningscirklarna också lägga till forskning med syftet att utveckla kunskap kring frågor om handledares/utvecklingsledares arbete samt det egna lärandet. Utifrån ett sådant forskningssamarbete ser vi möjligheter att starta parallella forskningscirklar genom att exempelvis avsätta medel för en licentiand. Att på dessa sätt utveckla utbildningssamarbetet till ett forskningssamarbete skulle kunna bidra till en ökad kunskapsnivå i kommunen generellt.

Ni har sålunda möjlighet att samarbeta med oss kring dessa alternativ genom att kontakta någon av nedanstående personer för ett samtal. Ett sådant samtal kan mynna ut i ett mindre eller större samarbete beroende vad ni vill i kommunen och beroende på vilka resurser som finns tillgängliga. Som exempel kostar en forskningscirkel med 5 tillfällen under ett år cirka 50 000 kr (utbildningssamarbete), en 10 procentig forskarinsats under ett år cirka 130 000 kr (forskningssamarbete). Det finns också möjlighet att organisera ett samarbete kring en kommundoktorand.

För 1) kontaktas Ulf Blossing, ulf.blossing@ped.gu.se
För 2) kontaktas Anette Olin, anette.olin@ped.gu.se
För frågor kring kostnader kontaktas Marie Wrethander, marie.wrethander@ped.gu.se

  
Vänliga hälsningar
Forskargruppen PULO (Professionell utveckling, Ledarskap & Organisation)
genom Ulf och AnetteInga kommentarer:

Skicka en kommentar