2012-06-24

Nytt nätverk - välkomna!


Dialogkonferensen kommer vara den form som nätverket framöver komma att ha för sina träffar. Nätverket har startat på initiativ av forskningsmiljön PULO vid Pedagogen men kommer från och med nu att vara kommunbaserad. Nästa möte äger rum den 17 december i Helsingborg under temat Förändringsagenter, då bland annat jag kommer att ha ett inspel kring detta.

Anmäl ditt intresse nu och få löpande information om aktiviteter i nätverket! Delta och bidra med dina och din kommuns och skolas erfarenheter av skolutveckling!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar