2016-08-09

Samtliga levnadsregler (eller tänkespråk) för pedagogen


Här kommer samtliga 32 levnadsregler för pedagogen. Kanske de hellre bör kallas tänkespråk. De kom till efter samtal med sonen som gör sin första tid som utbildad pedagog. Det stod då klart för mig att jag utgår från en hel del ”grundregler” för ett pedagogiskt förhållningssätt. Det utgör ett slags koncentrat av 36 års erfarenhet och kunskapande kring pedagogrollen och skolförbättring. Jag har haft förskola, fritidshem och grundskola i tankarna när jag skrev dem. Läs och fundera! Gärna tillsammans med kollegor. Och lämna gärna kommentarer så kan jag utveckla dem. Jag har redan ändrat något. Tack Robin för givande samtal  om pedagogens roll och arbete. Ser fram emot många fler!


 1. Barns och ungdomars sociala liv i förskola, fritidshem och skola  är normalt dynamiskt och "stökigt".

 1. Pedagogers föreställningar om det lugna och harmoniska sociala livet är därför vilseledande för utformningen av pedagogrollen.

 1. Pedagogens roll är att engagera sig i barnens dynamiska och stökiga sociala liv och hjälpa till att ordna det.

 1. Ordningen ska ta sikte på att främja kreativiteten, men ordningen  kan fortfarande  vara stökig.

 1. Ordningen ska förhindra att stökigheten skadar individer eller hindrar dem i deras kreativitet.

 1. Ordningen har inte till syfte att återställa lugn och harmoni.

 1. Det dynamiska och "stökiga" sociala livet bland barn på förskola, fritidshem och skola är en funktion av situationen.

 1. Det betyder att dynamiken och stökigheten beror av situationen i högre grad än det individuella barnet.

 1. Stökiga situationer som riskerar att skada andras kreativitet hanteras  av pedagogerna genom att förändra situationen.

 1. Det är inte föräldrarnas uppgift att lösa dessa situationer genom att "prata sitt barn till rätta".

 1. Föräldrarna befinner sig inte i situationen som utlöser den skadliga stökigheten och har därför inte makt att göra något åt den.

 1. Det är pedagogen som är engagerad i situationen tillsammans med barnen som har makt och ansvar att förändra.

 1. Pedagogen förändrar en skadlig situation genom att organisera den på ett nytt sätt.

 1. Att organisera innebär att gruppera barnen, bestämma aktivitet samt fördela rum och tid.

 1. Syftet med organiseringen är att låta flera aktiviteter pågå samtidigt och som fångar upp skilda behov i barngruppen.

 1. Aktiviteterna ska vara i överensstämmelse med  läroplanen.

 1. Det får plats flera aktivitetsrum i ett och samma fysiska rum.

 1. En gruppering kan bestå av två eller flera barn.

 1. Tiden kan fördelas på aktiviteter från ungefär två minuter till en vecka, eller i intervall över exempelvis en månad.

 1. Fördelning av grupper på aktiviteter får inte permanentas utan behöver växla med lämpliga tidsintervall.

 1. Alla barn behöver på sikt lära sig att umgås med alla barn i olika grupper och med olika aktiviteter.

 1. På det viset utvecklas förståelse och tolerans mellan människor.

 1. Det är pedagogens uppgift att i alla situationer förmedla en positiv och tillitsfull inställning till det som händer i situationen.

 1. Det gör pedagogen genom att visa att det går att hantera/organisera situationen.

 1. På det viset lär pedagogen barnen att världen är en trygg plats att leva i.

 1. Det behöver barnen uppleva för att utveckla sin kreativitet.

 1. En av pedagogens största utmaningar är att fråga sig själv: Upplever jag att världen är en trygg plats?

 1. Och en av de största ansträngningarna är att trots att pedagogen kanske inte helt upplever att hens plats i världen är trygg, ändå lära barnen detta.

 1. Genom att i situationen lära barnen att världen är trygg, ger sig pedagogen själv en möjlighet att medvetet utveckla sitt yrkeskunnande.

 1. I förskola, fritidshem och skola erbjuds pedagogen rika möjligheter att få syn på bristerna i sitt yrkeskunnande och utveckla det.

 1. På det viset är pedagoger och barn både lärare och elever på samma gång.

 1. Eller: Barnen är de bästa lärare en pedagog kan få!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar