2017-06-12

Arbetslag eller ämneslag?
Fråga från journalist i dag: Vilka är för- och nackdelarna med att organisera gymnasielärare i arbetslag kontra ämneslag när det gäller att utveckla undervisningen? Vilket samarbete bör skolorna lägga tonvikten vid?
Mitt svar: Både och, och troligtvis fler gupperingar. För att utveckla undervisningen behöver flera perspektiv beaktas:
1. Elevperspektivet; hur undervisningen ska utvecklas för att den enskilde elevens behov och förutsättningar ska mötas.
2. Läroplansperspektivet; hur målen i kursplanen ska omsättas.
3. Ämnesperspektivet; hur ämnets kunskapsstruktur och progression ska beaktas.
4. Lärarperspektivet; hur den enskilde lärarens förståelse ska beaktas.
5. Skolperspektivet; hur undervisningen behöver utvecklas i förhållande till den lokala skolans kultur och behov.
Och säkert finns det fler perspektiv... För att lärare och skolledare ska klara av att hantera dessa perspektiv behöver flera grupper skapas, ett grupperingssystem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar