2007-11-17

Skolkulturer och elevresultat

Hade en föreläsning om skolors förbättringskulturer i torsdags i Malmö. Som vanligt fick jag frågan om skolor med en professionell kultur uppnår bättre elevresultat. Den kopplingen har jag ju själv inte undersökt, i alla fall inte elevresultat i form av betyg. Dagen därpå slog det mig att jag ändå ska undersöka en del av de 35 skolor vars förbättringsprocesser jag har följt från 1980 till 2001 och hur deras elevresultat faller ut i SALSA; skolverkets databas över skolors genomsnittliga meritvärde, justerat för bakgrundfaktorer som utländsk bakgrund och socioekonomiska förhållanden.

Upptäckte en del intressant där, återkommer när jag sammanställt det!
(Bilden hämtad från http://www.folkuniversitetet.se/templates/Page.aspx?id=66850)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar