2008-03-14

En skola för människor eller för hjärnor – ett lokalt ansvar

Skolan struntar i hur barns hjärnor fungerar säger Martin Ingvar. De flummiga modeller vi har för inlärning fungerar inte, utbrister han. Han angriper flumskolan, förordar pluggskolan, ett betygssystem som levererar och tycker att läsinlärningskurserna på lärarutbildningarna borde förbättras.

Ibland är jag med på hur Ingvar tänker… tror jag. Som när han skriver att betygssystemet behöver ingå i skolans kommunikationssystem från början med den huvudsakliga betydelsen att utvärdera skolans arbete, och att det i själva verket är lärarnas insatser man mäter med betygen.

Fast jag vet inte: ibland får Ingvar det att låta som om skolan ska utformas för att ta emot hjärnor och inte människor! I skolan ska de unga göra insatser och träna idogt för att det atomicerar, de ska tidigt drillas i språk för att hjärnan är mest mottaglig då och de ska få betyg som entydigt retar det centrala informationscentret. Det kan ju vara så att det där som Ingvar tycker är flummiga modeller och bortkastade regionala betygskriterielösningar är uttryck för en strävan av de människor som är lärare och rektorer på skolor att skapa en skola för de unga människor de möter just på deras skola.

Människor, tänker jag, är hjärnor med erfarenhet – med minnen och med känslor – som ibland gör hjärnans optimala resurser mer eller mindre tillgängliga. Vi har utmärkta teorier och modeller för lärande som tar hänsyn till detta. Slutsatsen blir att man visst kan skapa en pedagogik på en rätt så övergripande nivå för alla små hjärnor i Sverige, men sen när dessa hjärnor ska möta andra hjärnor och låta erfarenheterna blandas – då behövs en kompetens hos skolan och läraren just i den situationen för att ett lärande ska ske.

Och det där lärandet är svårt att planera för centralt, det behöver man göra lokalt. Vi borde mer diskutera vad vi behöver göra centralt för att stödja och utmana att huvudmän, rektorer och lärare tar det ansvaret, och mindre för hur vi igen ska ändra betygssystemet eller finna andra centrala lösningar för hur det ska se ut lokalt när lärare möter elever.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar