2008-02-15

"Den tror jag inte på", sa Björklund

Ekot rapporterar om att regeringen har beslutat att inrätta en ny stor myndighet som ska inspektera kvaliteten i landets skolor. Journalisten frågar utbildningsminister Björklund om den rapport som har granskat de inspektioner som hittills har genomförts och som visar att de flesta skolor inte alls blir bättre utan förblir som de är eller till och med försämras.

"Den tror jag inte på", svarar Björklund. Jag tror att det är viktigt att synliggöra skolors resultat och lära av det, säger han vidare.

Märkligt, tänker jag. Borde inte synliggöra-logiken också gälla Björklund och statliga myndigheters kvalitet. Rapporten som journalisten hänvisar till är en granskning av professor Mats Ekholm och fil kand Kerstin Lindvall och är nog så saklig och vetenskaplig som någonsin en skolinspektion. På det viset är rapporten en slags inspektion av inspektionen. Det är ju bra att synliggöra en verksamhets resultat, säger Björklund. Men just det här synliggörandet tror han inte på!

Det kommer väl knappast att vara okej att rektorer och lärare när de får sina inspektionsrapporter säger att "den tror jag inte på". Och det hoppas jag verkligen inte att de kommer att säga. Däremot ser jag fram emot att skolor har genomfört egna granskningar av sin verksamhet och kan presentera välgrundade resultat som därmed kan utgöra sakliga inlägg när det gäller inspektionsrapportens giltighet.

För det är viktigt att påminna sig, menar jag, att det inte finns någon slags kunskap om hur man bedömer skolor kvalitet och vad som brister i skolors verksamhet som är så avancerad att den endast skulle vara förbehållen en inspektion. Jag menar att vi inte heller äger någon särskild kader av människor i vårt land utöver de som redan finns i skolverksamheten med denna kunskapsbakgrund och som skulle kunna befolka en inspektion.

Så alla rektorer och lärare! Lägg inte ner ert kvalitetsredovisningsarbete i väntan på inspektionen. Fortsätt i stället att förbättra era granskningar och gör de än mer grundade, det vill säga vetenskapligt sakliga. Och sen när inspektionen kommer, granska den kritiskt utifrån de data ni själva har samlat in. Säg emot när det behövs, men säg aldrig att "den tror vi inte på!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar