2008-05-05

Kunskapscentrum för skolutveckling och ledarskap


På Karlstads universitet har vi bildat ett kunskapscentrum för skolutveckling och ledarskap. Där hjälps vi åt för att undersöka och utveckla skolor och ledarskap. För min egen del kan jag och medarbetare särskilt bistå skolor med att göra lägesbedömningar av skolkulturen för att se på vilka sätt organisationen främjar eller hindrar lärarnas och rektorernas möjligheter att förbättra verksamheten. Sådana bedömningar görs på uppdrag och kan genomföras med lite olika fokus. Hör gärna av dig för att få reda på mer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar