2008-06-29

En ny bok till! Läraren i blickpunkten!


Läraren i blickpunkten – olika perspektiv på lärares liv och arbete
Carola Aili, Ulf Blossing & Ulrika Tornberg (red)


Baksidestext:
Lärares arbete är komplext och kan beskrivas på olika sätt beroende på vilken utgångspunkt man väljer. I takt med att det ställs allt högre krav på lärare att utgå från en vetenskaplig bas i arbetet, behövs också fler redskap och begrepp för att förstå och förklara läraryrket. Hur ser arbetsprocesserna ut? Vad formar yrket? Vilka insatser kan göras för att förbättra verksamheten? Den här antologin presenterar femton sätt att se på lärares liv och arbete med hjälp av olika teoretiska perspektiv.
Boken vänder sig till lärare och blivande lärare samt till alla som är intresserade av kunskapsutvecklingen kring lärares arbete.
Läraren i blickpunkten kommer finnas för beställning på http://www.blogger.com/www.lararforbundet.se/forlaget från den 15 augusti.


I antologin medverkar:
Elisabeth Ahlstrand, lektor i pedagogik
Carola Aili, lektor i pedagogik
Ingrid Andersson, docent i pedagogiskt arbete
Ulf Blossing, lektor i pedagogik
Göran Brante, adjunkt och doktorand i pedagogik
Anna-Lena Eriksson Gustavsson, lektor i pedagogik (specialpedagogik)
Anneli Frelin, doktorand i didaktik
Katrin Hjort, docent i pedagogik
Glenn Hultman, professor i pedagogiskt arbete
John Krejsler, docent i pedagogisk antropologi
Feiwel Kupferberg, professor i pedagogik
Per Lindqvist, lektor i pedagogik
Lars-Erik Nilsson, lektor i pedagogik
Ulla Karin Nordänger, lektor i pedagogik
Karolina Parding, forskarassistent
Karin Permer, lektor i pedagogik
Lars-Göran Permer, lektor i pedagogik
Sofia Persson, adjunkt i sociologi
Ulla-Britt Persson, lektor i pedagogik
Johanna Ringarp, doktorand i historia
Staffan Selander, professor i didaktik
Ulrika Tornberg, docent i pedagogik
Charlotte Tullgren, lektor i pedagogik
Ann-Sofi Wedin, fil dr i pedagogiskt arbete
Eva Wennås Brante, adjunkt i pedagogik

Innehåll:
I. SKOLAN
Blir skolor bättre på att klara av sitt uppdrag?
– ett socialpsykologiskt och organisatoriskt perspektiv på lärares lärande och skolors utveckling
Ulf Blossing

Klassrummets tillfälliga sanningar
– att undersöka lärares arbete med foucaultianska analysverktyg
Karin Permer, Lars-Göran Permer & Charlotte Tullgren

Lärares arbete och lärande
– ett kontextuellt perspektiv
Glenn Hultman & Ann-Sofi Wedin

Socialt samspel och lärande
– tolkning och meningsskapande i ett designteoretiskt perspektiv
Staffan Selander

Att studera lärararbetets ”insida”
– grundad teori som vetenskapligt redskap
Per Lindqvist & Ulla Karin Nordänger

Måste jag säga ja?
– ett positionsteoretiskt perspektiv på arbete i skolan
Lars-Erik Nilsson & Eva Wennås Brante

Kan jag få jobba klart nå’n gång?
– tidsgeografiska perspektiv på lärararbetet
Carola Aili

Läraryrkets kreativa uppdrag
– pedagogiskt iscensättande av kreativt lärande
Feiwel Kupferberg

II. INDIVIDEN
Personliga drivkrafter i lärarskapet
– ett livshistorieperspektiv
Ulrika Tornberg

Professionell närhet och distans
– en dimension av lärares arbete ur ett genusperspektiv
Anneli Frelin

Erfarna lärares engagemang
– livsberättelser som retrospektiv reflektion
Elisabeth Ahlstrand, Ingrid Andersson, Anna-Lena
Eriksson Gustavsson & Ulla-Britt Persson

III. SAMHÄLLET
Kommunaliseringen av lärartjänsterna
– förändrad styrning ur ett professionsteoretiskt perspektiv
Karolina Parding & Johanna Ringarp

Den danska gymnasiereformen – mening i galenskapen?
– ett diskursanalytiskt perspektiv på lärares arbete
Katrin Hjort

Från professionell lärare till kompetensnomad?
– ett epistemologiskt perspektiv på förändringar i lärares och skolans arbete
John Krejsler

Bortom förklara eller förstå
– att analysera läraryrket genom en kritisk realistisk ansats
Göran Brante & Sofia Persson

1 kommentar:

  1. Ska jag genast köpa och läsa. Tack!
    Anne-Marie

    SvaraRadera