2008-10-22

Att sprida goda idéer och förbättringsprocesser


Skolor är bäst på att sprida praktiknära kunskap. Under några år arbetade jag tillsammans med Myndigheten för skolutveckling för att lära skolor hur de kan utveckla de traditionella studiebesöken så att de främjar spridning av såväl goda idéer som förbättringsprocesser. Erfarenheterna från detta arbete och några goda råd för hur ni på din skola kan komma igång med ert spridningsarbete kan du finna i den här publikationen. I det här fallet rör spridningen arbetet med mångfaldsfrågorna, men det går lika bra att tillämpa på andra områden. Hoppas du får mycket nytta av den!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Att organisera för skolledares professionella lärande

I den här kommunen ingår alla skolledare i aktionsforskningsgrupper. Grupperna träffas tre gånger per termin och skolledarna är "bla...