2009-02-14

Invigning av Kunskapscentrum för skolutveckling och ledarskap

Se reportage från TV 4, 44 sekunder in i nyheterna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande har blivit ett mantra för skolutveckling och beskrivs på en mängd olika sätt, allt från vardagligt samarbetet som sker...