2009-02-14

Invigning av Kunskapscentrum för skolutveckling och ledarskap

Se reportage från TV 4, 44 sekunder in i nyheterna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tankar om lärarbristen

Det saknas 77 000 lärare i våra skolor och förskolor enligt Skolverket. Elever  vittnar om ständiga lärarbyten och på en del skolor finns...