2009-02-14

Invigning av Kunskapscentrum för skolutveckling och ledarskap

Se reportage från TV 4, 44 sekunder in i nyheterna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ny rapport: Partssamarbete med aktionsforskning

Läs rapporten om Partssamarbete med aktionsforskning för att förbättra skolledares ledarhandlingar. Du kan ladda ner den här!