2009-02-14

Invigning av Kunskapscentrum för skolutveckling och ledarskap

Se reportage från TV 4, 44 sekunder in i nyheterna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Att organisera för skolledares professionella lärande

I den här kommunen ingår alla skolledare i aktionsforskningsgrupper. Grupperna träffas tre gånger per termin och skolledarna är "bla...