2009-02-20

Satsa på skolforskning!

Äntligen, vilket initativ! Lärarföbundet slår ett slag för ökad utbildningsvetenskaplig forskning och uppmanar kommuner att bidra med medel för detta. Vi har ju haft en tid av så kallad grundforskning och som har främjats på bekostnad av mer tillämpad eller praktiknära forskning. Grundforskning kan förstås också vara praktiknära men inte alltid så dirket användbar för lärare.

Tanken med grundforskning kan som jag har förstått vara att den är kunskapsproducerande och kan bli mer utvecklande om den därefter tillämpas, medan så kallad tillämpad eller mer beskrivande forskning riskerar att inte leda vidare. Den så att säga endast beskriver sakernas tillstånd och inte mycket mer.

Jag är emellertid inte så säker på att det går att göra den här åtskillnaden. Jag tänker snarare att båda inriktingarna behövs. Det är exempelvis viktigt med breda kartläggningar av hur exempelvis utvecklingssamtal bedrivs i våra svenska skolor. Det bara genom sådana det går att få fatt i hur stabila kontra utvecklande mönster i dessa ser ut. Det tror jag är viktigt för att kunna uppmärksamma mot vilka frågor grundforskning behöver inriktas liksom dessa kartläggninar också kan fungera som granskningar av giltigheten i resultaten från grundforskningen.

Om det fanns ett sådant växelspel mellan dessa skilda forskningsansatser tänker jag mig att forskningen skulle bli mer praktiknära och användbar för lärare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar