2009-10-15

Undran till Lärarförbundet!

Lärarnas tidning skriver om hur utvärdering av lärare i Malmö stad nu utvidgas. Intressant och bra tycker jag! Lärarförbundets ordförande i lokalavdelningen där tycker att det är bra med utvärdering, men påstår att lärare redan har egna modeller för det och att lärare inte behöver påläggas några modeller uppifrån.

En undran  - är det alldeles orimligt att tänka sig att en lärarförbundsrepresentant i stället för att hävda lärares självstyre utan insyn i verksamheten från andra intressenter kunde säga: "Bra att nu kommunen uppmärksammar betydelsen av relationen mellan lärare och elev och på detta sätt bistår lärarna och skolorna i en systematisk insamling av elevernas upplevelser så att det blir möjligt att mer sakligt bilda kunskap om hur denna viktiga relation för elevernas lärande kan stärkas."?

3 kommentarer:

 1. Hej Ulf!
  Jag kan inte tala för min kollega i Malmö men för egen del är jag inte intresserad av ett system där framtida lönesamtal med min rektor baseras på elevenkäter. Jag respekterar mina elever (och de respekterar mig) och självklart vill jag att de ska ha inflytande över sitt lärande. Så jag är inte på något sätt rädd för vad de ska tycka och tänka. Det handlar inte om det.

  Däremot är jag inte intresserad av att ha kollegor som inte "vågar" sätta rätt betyg av rädsla för lönemässiga represalier. Det finns en inte obetydlig risk att vi skulle få se lärare som missbrukar ett sånt system.

  Därutöver vill jag inte urholka min elevers uppfattning av betygsprocessen. Jag är oerhört noga med att jag har flera års utbildning för att kunna hantera det uppdraget på ett rättvist och rättssäkerhet sätt. Då blir det helt bakvänt om jag i nästa andetag ska be eleverna sätt ett betyg på mig lite "hur som helst"....

  Med Vänlig Hälsning
  Jacob
  (Lärarförbundet)

  SvaraRadera
 2. Frågan som jag ser det handlar om att göra en rimlig bedömning av pedagogers prestationer. Jag berörde individuell lönesättning ur ett skolledarperskeptiv i min magisteruppsats och utsagorna vittnar om att skolledarna, av naturliga skäl, inte har möjlighet att göra en individuell bedömning av sin personal. Flertalet av mina respondenter ansvarade för 50 anställda eller fler.

  En följd blir att man "smetar" ut lönerna, vilket jag tror påverkar utvecklingen i organisationen, även om kopplingen inte ska generaliseras i alltför stor utsträckning. Vad som dock oroar är att facken i undersökt kommunen uppmuntrar till detta och därmed motarbetar en individuell lönesättning, trots centrala överenskommelser.

  Frågan är hur rektor ska få information om sina anställda? Jag tror att eleverna kan vara en framkomlig väg i denna process om det sker under kreativa former!

  Daniel Nordholm
  Masterstudent, Karlstads universitet

  SvaraRadera
 3. Elever får ju inte sätta betyg på lärarna lite hur som helst. Jag tror det är fullt möjligt att med vanlig vetenskaplig rutin få det att bli giltiga "mätningar". Men det behöver absolut uppmärksammas på vilket sätt detta sker. Det är nödvändigt att det sker på ett etiskt och vetenskapligt riktigt sätt.

  SvaraRadera