2011-03-14

"/.../åter ta plats i skolans kateder"... som att ställa sig i utvisningsbåset...

Nej, det är inte dags för lärarna att åter ta plats i skolans kateder, så som Björklund påstår. Det är snarare dags för lärarna att ge sig ut på läro-planen tillsammans med eleverna för att samverka med eleverna i det livslånga spelet om lärandet. Det betyder att ansvaret för lärandet kan skifta, att det ibland är eleven och att det ibland är läraren som har bollen. Men att ställa sig i katedern, det vore som att ställa sig i utvisningsbåset, då är läraren borta från spelet.

Vi behöver se framåt och skapa nya idéer för skolan, inte bakåt och väcka liv i gamla. Nya idéer som kan möta de problem vi står inför i dag och i morgon, inte gamla som redan tjänat ut och inte har några lösningar på de framtida utmaningarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar