2011-03-07

Tron på det individuella lärandet och hur det påverkar skolors förbättringsarbete

In “An Individual Learning Belief and its Impact on Schools’ Improvement Work – An Individual versus a Social Learning Perspective” Ulf Blossing and Sigrun K. Ertesvåg argue that a social learning understanding of school improvement based on the Community of Practice theory and its application may provide schools with a theoretical understanding which enables the successful implementation of school improvement.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ny rapport: Partssamarbete med aktionsforskning

Läs rapporten om Partssamarbete med aktionsforskning för att förbättra skolledares ledarhandlingar. Du kan ladda ner den här!