2012-02-23

Kvalitetsarbete för utveckling?

Hur ska man arbeta fram ett kvalitetsarbete förutveckling? Ja, det funderar rektorer och förskolechefer på i kursen systematiskt kvalitetsarbete vid Göteborgs universitet.

Några frågor:

  • Vad säger brukarenkäter om verksamheten?
  • Stödjer digitala system som RAPP eller STRATSYS ett arbete för utveckling?
  • Hur säkras kartläggning av nuläget i kommunens skolor, så man inte målstyr utan kontakt med praktiken?

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar