2012-02-29

Var finns oppositionen?

Visst finns det ständigt skolnyheter för oppositionen att göra politik av? Några exempel:

Sverige är uruselt på att ordna jobb för unga skriver Aftonbladet. Artikelförfattaren hänvisar till gymnasieskolan där alltför många går ut med ofullständiga betyg och där ungdomarna väljer program som inte ger jobb. Här kan oppositionen ge förslag på en gymnasieskola som bättre motiverar eleverna och som tar avstamp i det samhälle som ungdomarna ska leva i när de blir vuxna, ett framtida samhälle som ungdomarna kan känna att de vill arbeta för. Oppositionen skulle också kunna ha idéer för hur studievägledarverksamheten skulle kunna reformeras, så att den blir en integrerad del av utbildning och näringsliv.

Svenska lärare tjänar som lärare i Grekland menar Metta Fjelkner, LR. LR: ska förstås föra denna ständiga retorik om hur dåligt lärare har det och det kan vara rätt och bra. Men oppositionen skulle kunna föra fram en annan bild av läraryrket och också ha förslag på hur man skulle kunna utveckla läraryrket än mer i den riktningen. Ett yrke där man får jobba med lärande och utveckling, där man kan få utveckla ett ledarskap med unga eller vuxna eller både och, där man kan få forska i praktiken för att bilda ny kunskap och nya metoder etc. Helt enkelt ett yrke med många möjligheter att växa i och leva med.

Nobelpristagare river katedern skriver DN. Ytterligare en artikel i raden om hur en framgångsrik undervisning handlar om att elever talar med varandra kring specifika problem och på så vis får utveckla sina tankar och pröva dem. Forskning har belagt detta sedan länge och skolor i många kommuner är igång att utveckla detta. Men oppositionen skulle kunna ta upp detta och teckna bilden av den framtida skolan där eleverna kan vara mer aktiva i det här avseendet och där lärare blir mer kompetenta att organisera sådana lärande situationer.

Vi behöver se framåt och inte bakåt för att utveckla Skolan i Sverige. Det är en viktig uppgift för skolpolitiken som jag ser det - att om inte skapa fri sikt in i framtiden, så åtminstone att skingra dimman en aning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar