2012-03-07

Det naturliga lärandet!

Läs denna intressanta artikel på Skolverkets hemsida om professor Peter Gärdenfors förslag på hur IT kan främja elevers förståelse och lärande. Mycket intressant!

http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/reportage/overgripande/elevers-lust-att-forsta-en-bortglomd-drivkraft-1.154935#.T1ZOUuRHd7U.facebook

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar