2012-10-01

Mer pengar, läxhjälp och förstelärare

S och V lovar mer pengar till skolor som behöver stöd i sitt arbete med likvärdigheten. Då får skolledare än större möjlighet att organisera arbetet på sina skolor så att lärarna kan planera elevernas lärande på lämpligast sätt.

Miljoner till läxhjälp (S) är däremot svårare att se vinsten med. Argumentationen att det ska satsas på de svagaste eleverna är bedräglig. Föreningar som ska hjälpa till med läxor kommer inte att ge det stöd dessa elever behöver. De behöver en anpassad undervisning av professionella pedagoger och didaktiker, inte av föreningspedagoger. Dessa elever behöver en väl strukturerad undervisning där läraren har god kännedom om ämnets uppbyggnad.

Det är svår att se tanken i socialdemokraternas satsning på sommarskola och läxhjälp. Vilken är grundtanken? Att de ska få mer tid att lära? Men eleverna har redan så mycket tid och de kämpar så hårt. Det är inte att stödja de svaga eleverna. Det är att fängsla dem ytterligare i ett system som inte vet hur det ska ta hand om dem. Det är en annan pedagogik de behöver på den tid de redan finns i skolan.

Regeringens förslag på lektorer och förstelärare kan fungera bra. Hoppas bara att skolledare integrerar detta i det arbete med arbetslag, arbetslagsledare och specialpedagoger som pågått under lång tid. Det blir en utmaning. Förstelärare och lektorer är ingen bra titel. Det signalerar en akademisk hierarki vi inte behöver mer av. Med andra titlar hade man kunnat förbereda en framgångsrik integrering med det skolutvecklingsarbete som pågår i kommuner.

5 kommentarer:

 1. Du säger att regeringens förslag är bra, och pläderar sedan för ett annat förslag än det regeringen uttryckligen har föreslagit. Vad är det jag inte förstår?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är pengarna till läxhjälp och sommarskola jag opponerar mig mot.

   Radera
 2. Man kan ju fundera på om inte mer undervisningstid hade kunnat eliminera begreppet "läxhjälp"? För vad är läxhjälp egentligen?

  Man skulle kunna ta bort läxhjälpsbegreppet antingen genom att skoldagen görs längre eller att skolan får fler undervisningsdagar per år (=kortare sommarlov?).

  Med tanke på att även Sommarskola skulle vara receptet, så tycker jag att det kanske vore en ärligare politik om man sade som det är - vi önskar oss mer av skolan än vi förmår just nu.

  Läxhjälp och sommarskola är enligt min mening ynkliga plåster och inget seriöst förslag för att öka elevernas kunskaper.

  SvaraRadera
 3. Min poäng är att skoltiden inte behöver förlängas. Det låter orimligt att det skulle behövas mer tid än 12 år! Forskning visar att en bedömning av elevernas lärande i det specifika ämnet sällan ligger till grund för undervisningen. I stället sker undervisningen utefter sedvanlig rutin utan att ta hänsyn till kunskapsläget och lärandet hos de elever läraren har för tillfället. Det är kartläggningen som behöver förbättras enligt mig.

  SvaraRadera
 4. På vår skola har specialpedagogen ett uppdrag att kartlägga elevernas språkkunskaper i svenska. Tanken är att man med en screening av detta slag kan få ett underlag för vilken språklig nivå undervisningen bör ligga på för att man inte skall riskera att antingen ha ett för avancerat språk eller ett språk som är för enkelt.

  Jag tycker att idén är god och det skall bli spännande att se på vilket sätt undervisningen kan utvecklas utifrån dessa kunskaper om eleverna.

  Fö instämmer jag i att 12 år borde räcka! :-) Men det skall vara 12 år som utvecklar elevernas kunskaper såväl som demokratiska förhållningssätt. Vi har ett stort ansvar för framtiden i skolan.

  SvaraRadera