2012-11-15

Anmäl dig till dialogkonferens 17 december


Nätverket för Praktiknära Forskning och Forskningsnära Praktik i Väst (PFFP)
Dialogkonferens 17 december 2012

CeLL – Center för Ledarskap och Lärande,
Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg, Östra Allén 16

Lokal: Solen (in på gården)09.00


Kaffe
09.15
Välkomna till Helsingborg!
Utbildningsdirektör
Ing-Marie Rundwall
Strategisk utvecklingsledare
Eva-Karin Lindgren
09.30
Förändringsagenter i förskolor
och skolor
Ulf Blossing
10.30
Dialog i tvärgrupper
Blandning av kategorier
12.00
Lunch
13.00
Dialog i homogena grupper:
Vad kan du ta med dig
och initiera i din praktik?
Kategorimöten
14.30
Kaffe
15.00
Forskningsnära praktik:
Praktiska exempel på förändringsagenter
Lisbeth Gyllander
Jaana Nehez
16.00
Avslutning och överlämning
Marie Wrethander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar