2012-11-12

Skolutveckling - forskning pågår!

Skolutvecklingsforskare vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik inbjuder till ett möte med aktuell forskning fredagen den 15/3 kl.8.30-16.15 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg

TEMA
Skolutveckling är en angelägenhet för många. Vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik finns en forskningsmiljö med flera forskare som särskilt intresserar sig för frågor som rör skolutveckling. Under dagen kommer aktuell forskning att belysas i storföreläsningar och i mindre grupper.

SYFTE
Syftet är att presentera aktuell forskning och utmana den som arbetar i skolan och även att skapa möjlighet till kontakt mellan forskare och pedagoger/lärare/rektorer när konferensen erbjuder fem valbara sessioner i mindre grupper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tankar om lärarbristen

Det saknas 77 000 lärare i våra skolor och förskolor enligt Skolverket. Elever  vittnar om ständiga lärarbyten och på en del skolor finns...