2013-01-25

Kom till Pedagogen!

Skolutveckling - forskning pågår!

Skolutvecklingsforskare vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik inbjuder till ett möte med aktuell forskning fredagen den 15/3 kl. 08.30-16.30 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg,

TEMA

Skolutveckling är en angelägenhet för många. Vid IPS (se ovan) finns en forskningsmiljö med flera forskare som särskilt intresserar sig för frågor som rör skolutveckling. Under dagen kommer aktuell forskning att belysas i storföreläsningar och i mindre grupper.

SYFTE

Syftet är att presentera aktuell forskning och utmana den som arbetar i skolan och även att skapa möjlighet till kontakt mellan forskare och pedagoger/lärare/rektorer när konferensen erbjuder fem valbara sessioner i mindre grupper.

MÅLGRUPP

Målgrupp för forskarmötet är förskollärare, lärare, fritidspedagoger, rektorer och utvecklingsledare i förskola, grundskola, gymnasium och fristående skolor.

FORM

Två forskargrupper får under varsin timme presentera sin forskning för samtliga deltagare. Dessutom väljer man bland ett tiotal teman och har möjlighet att möta tre olika forskare lite närmare. Utanför lokalerna finns ett ”forskartorg” och en utställning där informella möten och samtal kan äga rum. Pausfika och lunch ingår i priset och serveras ute på ”torget”.

KOSTNADER

Kostnaden är 600 kr inkl moms per person. 300 platser finns.

ANMÄLAN

Anmäl dig senast 22 februari 2013

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar