2013-01-14

Men det visste vi väl innan...

I en intervju i Skolvärlden kan vi läsa att Tomas Tobé, moderaternas utbildningspolitiska talesperson undrar om de verkligen har organiserat IUP rätt, med anledning av den ökade detaljregleringen.
Tomas Tobé menar också att det finns grund att se över hela det nuvarande systemet.
– IUP till exempel, har vi verkligen organiserat det rätt? Det finns ofta goda skäl till att man inför något, men ibland måste man fråga sig om det är värt det, säger Tomas Tobé.
Han fortsätter:
– I Sverige har vi valt en modell där vi reglerar väldigt mycket på detaljnivå hur lärarna ska arbeta. Det har funnits ett gott syfte i detta politiskt, både från den socialdemokratiska regeringen och nu alliansen. Men nu har vi kommit till den punkten att vi självkritiskt måste ställa oss frågan: ”Är det här det bästa sättet att organisera skolan på?”
Med det visste vi ju innan, tänker jag, att ska vi främja lärarnas professionella utveckling kan vi inte detaljreglera vad de ska göra. Lärarna behöver ha utrymme för att kunna använda den egna kunskapen och kompetensen för att skapa egna modeller som kan förbättra elevernas lärmiljö. Det handlar om bland annat om vilken typ av läroplan vi vill ska styra skolan, om vi ska ha dagens instrumentella läroplan som fokuserar de kunskapsprodukter eleverna ska leverera och lärarna examinera eller om vi ska ha en mer processtyrd läroplan där elever och lärare tillsammans tar ett större ansvar för vad och hur de ska lära. Den senare med ett tydligt demokratiperspektiv! Och det handlar förstås också om vad vi vet fungerar från skolforskningen, att undervisning och lärande är komplext där de som är direkt inblandade, lärare och elever, behöver ha stort utrymme för att forma lärprocessen.

Det är klart jag blir betänksam när det låter som Tomas Tobé just kom på nåt som finns belagt i forskningslitteraturen sedan länge. Jag skulle önska att politikerna ville tala med forskarna på området innan beslut fattas, så man får kunskap om vad som har prövats tidigare och vilka de alternativa idéerna de till de man tänker kan vara.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar