2013-10-31

Rektorers piratverksamhet

Uppdrag gransknings rapport om friskolor som väljer bort elever gör mig oroad och upprörd. Hur kan det vara möjligt att som rektor resonera såsom det visas i reportaget? Hur är skolverksamheten organiserad och hur följs den upp om detta är möjligt? Men frågorna blir fler och går utanför programmet. Vilken grundläggande människosyn och kunskapssyn är det ett uttryck för och som också får konsekvenser för elevernas lärmiljö i skolan? Och är detta en grupp rektorer som vi bara finner i friskolor eller återfinns de också i den kommunala skolan?

Mina svar på dessa frågor pekar tyvärr inte i någon hoppfull riktning. Jag håller för troligt att denna situation pekar på en grupp rektorer som om jag ska formulera det kort verkar mena att människan är bestämd av sitt biologiska och sociala arv, kanske också sin syndiga natur. Och sådana barn och unga vill de förstås inte ha i sin skola. Men den människosyn som läroplanen uttrycker handlar om att människan är en del av en social gemenskap och del av ett samhälle. Hon är dess resultat men också dess skapare. Människa blir man helt enkelt i gemenskap med andra. Vi formas av gemenskapen och vi formar den. I det privata kan vi välja vem vi vill umgås med, men inte när vi agerar utifrån en samhällelig institution. Det är elevens rätt att få träda in i den sociala och samhälleliga gemenskapen och det är en fantastisk möjligt för oss vuxna att bidra till ungas utveckling för ett demokratiskt samhälle.

Forskning och inspektion har gång på gång visat hur vissa skolor håller eleverna ansvariga för skolans resultat. Det är uttryck för samma människosyn jag ovan tecknat. Ur en sådan människosyn faller också en kunskapssyn där elevens lärförmåga också ses som biologiskt bestämd, eller ännu värre - har med individens förtappade natur att göra. Men läroplanen talar om att alla barn och unga kan utveckla lärandet och dessutom att det är det som är skolans uppdrag att aktivt medverka till. De skolor som inspektionen talar om, som håller eleverna ansvariga för resultaten, är huvudsakligen kommunala skolor. Med andra ord: den människosyn och kunskapssyn som nu har avklätts i uppdrag granskning är således inte begränsad till friskolor. Den är förmodligen också vanlig i kommunala skolor.

Jag blir upprörd och tänker att det rektorerna i reportaget uttrycker är att likna vid piratverksamhet, där de verkar tycka sig ha rätt att borda själva grundskrovet i den likvärdiga skolan. Och trots nu rätt många år av krav på systematiskt kvalitetsarbete  och inspektion så fortsätter denna piratverksamhet. En sak är i alla fall positivt - att det har kommit upp till ytan. Tack och lov för undersökande journalistik och Uppdrag granskning. Nu vet vi hur det förhåller sig. Nu gör vi något åt det!


1 kommentar: