2016-08-05

Levnadsregler för pedagogen 2


7. Det dynamiska och "stökiga" sociala livet bland barn på förskola, fritidshem och skola är en funktion av situationen.


8. Det betyder att dynamiken och stökigheten beror av situationen i högre grad än det individuella barnet.


9. Stökiga situationer som riskerar att skada andras kreativitet hanteras  av pedagogerna genom att förändra situationen.

10. Det är inte föräldrarnas uppgift att lösa dessa situationer genom att "prata sitt barn till rätta".


11. Föräldrarna befinner sig inte i situationen som utlöser den skadliga stökigheten och har därför inte makt att göra något åt den.


12. Det är pedagogen som är engagerad i situationen tillsammans med barnen som har makt och ansvar att förändra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar