2016-08-04

Levnadsregler för pedagogen


  1. Barns och ungdomars sociala liv i förskola, fritidshem och skola  är normalt dynamiskt och "stökigt".

  1. Pedagogers föreställningar om det lugna och harmoniska sociala livet är därför vilseledande för utformningen av pedagogrollen.

  1. Pedagogens roll är att engagera sig i barnens dynamiska och stökiga sociala liv och hjälpa till att ordna det.

  1. Ordningen ska ta sikte på att främja kreativiteten, men ordningen  kan fortfarande  vara stökig.

  1. Ordningen ska förhindra att stökigheten skadar individer eller hindrar dem i deras kreativitet.

  1. Ordningen har inte till syfte att återställa lugn och harmoni.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar