2018-11-05

Samarbete bygger en bättre skola!
Läs intervju med mig på Skolverket!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Filmer till stöd för det systematiska kvalitetsarbetet

Här finns länkar till fyra filmer med anknytning till det systematiska kvalitetsarbetet. I filmerna berättar verksamhetschefer, skolledar...