2007-11-24

Det hjälper med teorier!

Har ni läst Silwa Claessons bok "Spår av teorier i praktiken"? Om inte så gör det! Silwa visar hur undervisningspraktiken kan påverkas av de teorier om lärande som lärare studerar. Hon visar också hur det går att härleda lärares praktik till olika teorier. Mycket spännande!

Silwas bok är ett inlägg i debatten om lärararbetet har någon teoretisk och ens vetenskaplig grund, tänker jag. Det har den uppfattar jag att Claesson säger. Hon låter oss ta del av några lärares undervisning och förhållningssätt till eleverna. I sina skarpa, men ändå ödmjuka tolkningar blir det klart hur lärarna ibland lyckas att omsätta teorier de anammat och likaså hur de ibland gör något helt annat än det de egentligen uttrycker att de vill.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar