2007-11-19

Social fostran plus didaktiska ambitioner

Kommentar till Flumpedagogik och minisamhälle i skolan
Håller med dig i mycket du skriver. Visst ska vi vara sociala fostrare... men det har visat sig vara svårare i praktiken än i teorin.
av Lakrisalen den 19 november 2007 kl 10:32
==============================================
Ja det är svårt. Och det allra svåraste tror jag är att förena detta sociala fostrande med de didaktiska ambitionerna, så att de inte åtskiljs. Jag menar att det är denna samgång mellan det sociala och didaktiska som behöver till för att det ska bli riktigt meningsfullt för eleverna - och egentligen också för lärarna!
Och hur detta går till vet vi en hel del om, återkommer till det. Tyvärr syns inte mycket av den kunskapen i de skolpolitiska programmen. Till det får jag också återkomma!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar