2007-11-21

Utvecklingspedagoger - framtidens pedagogiska ledare?

I dag bär det av till Halmstad för att starta en uppdragsutbildning. Halmstad kommun vill utbilda utvecklingspedagoger. Vad de mer exakt vill med dessa ska jag låta vara osagt, men det handlar i alla fall om att stärka det pedagogiska ledarskapet.

Den utbildning vi ger innehåller en hel del skolutvecklingskunskaper, grundläggande lärandeteorier samt kunskaper och färdigheter inom kommunnikationsområdet. Vi vill att utvecklingspedagoger ska erhålla färdigheter för att driva den egna eller andra skolors förbättringsprocesser samt bli goda gruppledare.

Är utvecklingspedagoger lösningen på den bristfälliga kopplingen mellan skolors mål- och resultatarbete och undervisningskvaliteten? Kommer utvecklingspedagogerna att bli de utmanande och stimulerande pedagogiska ledarna?

Förhoppningarna är stora. Flera kommuner satsar på den här typen av kompetensutveckling för sina medarbetare. Själv har jag kontakt med Hagfors, Järfälla, Nyköping och Årjäng... och som sagt var Halmstad, i det här ärendet.

Andra kommuner, såsom Karlstad, har flera års erfarenhet av utvecklingspedagoger. Men så vitt jag vet finns mycket lite dokumentation av resultatet. Vi behöver kunskap om vad som händer när utvecklingspedagogen verkar i praktiken för att kunna göra en ännu bättre utbildning. Hör gärna av er om ni har sådan dokumenterad kunskap!

1 kommentar:

 1. Hej !

  Kan härmed presentera en nyligen publicerad lärarhandledning:
  Att förädla information till kunskap – ett lärande arbetssätt med IKT av docent Jörgen Lindh och undertecknad avsedd för lärarutbildning och lärarfortbildning (Books on Demand ). Se http://www.bod.se/index.php?id=3550&objk_id=667500!

  Vår avsikt med lärarhandledningen är att uppmärksamma en elevaktiv undervisning, som gynnar ett undersökande, kollaborativt och kritiskt granskande arbetssätt i ett försök att vidareutveckla det pedagogiska arbetet med IKT-användning. Se artiklar och webbsida !

  Tidigare erfarenheter visar, att IKT kan utgöra ett viktigt pedagogiskt stöd när det gäller att utveckla elevers samarbets- och kommunikationsförmåga samt förmågan att planera sitt eget lärande, vilket gör informationstekniken till ett viktigt inslag i lärarutbildningen.

  Du är varmt välkommen att höra av dig om intresse finns!

  Kollegiala hälsningar
  Stefan Svedberg
  lärare och fil.lic.

  SvaraRadera