2009-06-25

Första reflektionerna i forskningsprojektet om förändringsagenter i skolor

Nu har vi arbetat en termin i projektet om förändringsagenter i skolor, som är ett samarbete mellan Karlstads universitet och kommunerna i Hagfors, Årjäng och Järfälla. Lärledare och processledare har skrivit loggbok om sina erfarenheter under våren och här nedan sammanfattas i punktform några reflektioner som det fortsatta arbetetet kommer att undersöka vidare.

 • Förändringsagenterna han ha dubbla roller som ”lärledare” och arbetslagsledare.
 • De ingår inte alltid i ledningsgrupp, men har möten med rektor…
 • Det ser inte ut att uppträda någon rollkonflikt mellan rektor och agent när det gäller ansvar och drivandet av ett förbättringsarbetet. Det är annars något som skolledare kan ta upp i andra kommuner jag har mött.
 • Förändringsagenten är för det mesta ledare för eget lag, men också andra. Här blir det intressant att jämföra den kunskap som finns om de externa kontra den interna agenten.
 • Mikroplanering vanligare än makroplanering, kanske…? Det finns en variation i hur vissa agenter planerar i större sjok, så kallad makroplanering, med exempelvis kartläggning, inventering, utprövning av arbetssätt etc och för flera år framåt. Och hur andra agenter i stället fokuserar på de ”mindre” delarna för en kortare tid framåt, exempelvis att genomföra lärande samtal under månaden som kommer.
 • Makroplanering ser ut att vara vanligare i en av kommunerna, kanske…?
 • Den hierarkiska strukturen har lyfts i forskning som hindrande när det gäller förbättringsprocesser. Den tror jag kommer fram i loggarna i agenternas frågor om legitimitet eller stöd från rektor. En intressant fråga att undersöka vidare är hur mycket detta är reellt eller hur mycket det ligger i agenterna själva, som exempelvis en ovana att inta en ny roll eller som ett försvar för egna rädslor… eller hur man kan förstå det…?
 • Agentrollen kan leda till främliggörande inför de egna kollegorna och en mellanställning i konflikter, talar tidigare forskning om. Kan inte se att det är något mönster just nu, men en del sådana reflektioner finns i loggarna.
 • Stor variation i hur agenterna tacklar sin nya roll. Inledande osäkerhet eller något som kommer att vara bestående?
 • Projektledaren verkar vara viktig för framdriften av agentrollen.
 • Vissa modeller får genomslag… det vill säga i någon kommun verkar man satsa på kartläggningar, i någon annan på lärande samtal…intressant! Hur kommer det sig?
 • Vad händer med relationen rektor-agent-lärare över tid?

1 kommentar:

 1. Mycket intressant.
  Ska läsa mera bakåt här om det. Funderar över frågor som t.ex. skillnader mellan förändringsagenter och specialpedagoger? Projekt kontra framtida arbetsmöjligheter? Mera praktiska beskrivningar på vad en förändringsagent gör. Olika skolformer t.ex. gymnasier, folkhögskolor, högskolor förutom grundskolor förstås. Förskolor...
  Ska läsa mera här som sagt.
  Tack för en jättebra blogg. Ha det bra i sommarvärmen!

  SvaraRadera