2009-07-27

Vad bör politikerna göra för att förbättra betygen i Göteborg?

Jo, jag tror att jag skulle analysera hur betygsresultaten faller ut inom respektive skolområde, bland annat genom att använda mig av Skolverkets SALSA-bas. Där kan man jämföra skolors samlade meritvärde i ett riksperspektiv med hänsyn tagen till elevsammansättning. Det brukar ge värdefullt inspel till diskussionen om lärares arbete i förhållande till hur de uppfattar skolans så kallade socioekonomiska förutsättningar.
För ett urval av skolor som har problem med elevresultaten, men som ändå skiljer sig åt i SALSA, skulle jag sedan samla in och analysera dessa skolors åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen är ett mått på skolors kompetens och kapacitet att gripa sig an det pedagogiska arbetet med de barn och ungdomar som inte uppnår godkänt. Med ledning av åtgärdsprogrammen kan man exempelvis se om skolans lärare och rektorer brister i sådant som kartläggning av elevers lärsituation, förmåga till analys av lärandefrågorna, kunskap och bedömning, upprättande av åtgärdsförslag samt uppföljning och utvärdering.
Genom att välja skolor som skiljer sig åt i SALSA kan man förhoppningsvis också få fram goda exempel på åtgärdsprogram bakom vilka det finns kompetenser som kan behövas i nästa fas av arbetet. För när man väl har erhållit resultaten från en sådan här undersökning behöver dessa i sin tur analyseras och därefter behöver man upprätta ett åtgärdsprogram för skolorna.

3 kommentarer:

  1. Spännande och bra tankar. Gillar absolut ditt sätt att se på detta. :-)

    SvaraRadera
  2. Hej igen, har precis länkat till detta i min blogg, hoppas det var okej. / Mib

    SvaraRadera
  3. SALSA är grymt intressant att studera, men glöms ofta bort i debatten.

    SvaraRadera