2009-08-20

Skynda långsamt när undervisningen ska granskas

Lärare ska granskas hårdare av"nya" Skolinspektionen kan jag läsa i Skolvärlden. Undervisningen och lärarens kompetens ska sättas i fokus, berättar Ann-Marie Begler. Detta är ett alldeles riktigt fokus vill jag påstå och understödjs av en rad forskningsrapporter på senaste tiden. Se tidigare inlägg här på bloggen.

Jag välkomnar verkligen detta intiativ, men frågar mig också hur kompetensen ser ut hos de inspektörer som ska observera undervisningen? Efter vilka kriterier ska de observera? Vilken kunskap har de om lärandeteorier och de möjliga sätten att undervisa? Hur ser de på elevernas delaktighet i undervisningen? Det är bara några av alla de frågor som väcks.

Det är viktigt att detta blir "bra", tänker jag. Annars kan det bli svårt att vinna tillträde till klassrum och lärares reflektioner kring undervisning under lång tid framåt. Det är nödvändigt att också koppla en sådan här granskning till ett stödsystem för att förbättra lärares undervisningsstrategier. Det finns inte i dag och jag tror inte att man enbart kan lämna den frågan till kommunerna att lösa.

Som sagt: Jag välkomnar intiativet, men skynda långsamt och förbered detta väl... mycket väl.

3 kommentarer:

  1. Det är nog svårt att se undervisning över en kort tid. Jag har utbildats i klassrum. Det jag såg första dagen - förstod jag den 23 dagen - det jag såg den andra dagen - förstod jag bättre den fjärde dagen. Anne-Marie

    SvaraRadera
  2. Ja Annemarie... hur ska inspektionen lösa den frågan, att en lärares uundervisning knappast går att observera vid ett enstaka tillfälle?

    SvaraRadera
  3. Nej, och snacka om hur nervös man skulle bli just en sådan dag och hur skulle det bli då. Nej, jag tror faktiskt inte på idén om jag ska vara ärlig, måste finnas andra sätt.

    SvaraRadera