2010-06-22

Delaktighet & ledarskap i en pedagogisk praktik

NORALF -konferens den 16-17 september i Göteborg

Schema och anmälan:
http://www.ufl.gu.se/samverkan/gruc/NORALF-konferens/

För sjätte året anordnas NORALF-konferensen av det Nordiska nätverket för aktionsforskning. Konferensen är öppen för alla som är intresserade och arbetar med utveckling av en pedagogisk praktik genom aktionsforskning och aktionslärande, men även utifrån andra ansatser eller metoder såsom exempelvis forskningscirklar, PBS och kollegahandledning.

Årets tema är delaktighet och ledarskap i en pedagogisk praktik. Delaktighet och ledarskap kan beskrivas som delar av ett komplext och ömsedigt samspel. Delaktighet innebär att ingå i ett sammanhang av handlingar, samtal och reflektion. Delaktighet kan övergå i ett ”erövrat ledarskap” därmed är inte ledarskap enbart en fråga för rektorer och andra ledare, utan i lika hög grad för lärare och andra yrkesverksamma i skola och förskola. Att leda och organisera olika typer av verksamhet ingår i lärares, pedagogers och rektorers dagliga arbetsuppgifter. Det handlar om allt ledarskap från att leda arbetslagsmöten, påklädningssituationen i förskolan och arbetet i klassrummet till att leda en hel organisation. Delaktighet kan betraktas som en förutsättning för att kunna påverka de sammanhang man verkar i.

Du inbjuds härmed att bli delaktig i alla de samtal som kommer att ske under konferensen i september, men också att leda ett seminarium där du presenterar dina erfarenheter av eget avslutat/påbörjat/framtida utvecklingsarbete.

Kostnad: 1200 kr (exkl. moms) inklusive; fm. och em.kaffe & lunch båda dagarna samt mingelmat & konferensmiddag på kvällen.

Logi: Det finns förbokat rum på Hotell Flora, nära Pedagogen. Maila till Karin.ronnerman@ped.gu.se eller lill.langelotz@hb.se för bokningskod senast den 14 augusti. Alternativt boka rum på Slottskogens vandrarhem också med promenadavstånd.
http://www.booking.com/hotel/se/slottsskogens-vandrarhem.sv.html?aid=311094;label=slottsskogens-vandrarhem-_ODYitF*zADL2dEW8iUDaAS3325124177;ws=&gclid=CNSoge2yuKECFcIsDgodsES2-gInbjudna föreläsare:

Maria Tullberg , fil dr och lektor på Handelshögskolan i Göteborg. Författare till bl a ”Med ljuset på ledare och ledda inom äldreomsorgen”, Liber 2006 och ”Hej, är det du som är chef” från 80-talet (!) om ledarskap inom barnomsorgen. Maria är civilekonom och psykolog, arbetar som ledarutvecklare och som forskare och har lång erfarenhet av ledarskap inom såväl offentlig som privat sektor.

Mariann Enö är universitetslektor i pedagogik vid lärarutbildningen, Malmö högskola och forskningsledare vid Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning i Malmö. I forskningsledaruppdraget ingår handledning av licentiander samt ansvar för utveckling av verksamheten med forskningscirklar.

Mariann Enös forskningsområden är profession och skolutveckling.

Sven Persson är professor i pedagogik och föreståndare för Centrum för professionsstudier. Hans forskningsområden är professionsstudier och villkor för de yngre barnens lärande och utbildning. Han har ett
speciellt intresse för handledningsfrågor och forskningscirklar som
metod för professionell utveckling.

Monica Nylund, Cecilia Sandback & Barbro Wilhelmson är förskollärare. De berättar om sina erfarenheter av verksamhetsutveckling i förskolan. Förutom att arbeta i sina barngruppen handleder de kollegor i aktionsforskning, ett arbetssätt som de använt för att stärka kvaliteten och pedagogernas kompetens i fem förskolor i Örgryte i Göteborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar