2010-10-19

Erik Groth: Skolans utveckling


Ny bok om skolans utveckling av Erik Groth. Erik är kollega till mig från Karlstads universitet med mångårig erfarenhet av skolans utveckling. Här har han samlat sin erfarenhet och kunskap till utmanande tankar i en brytningstid för svensk skolpolitik. Läs den!

Mer om boken kan du läsa här >>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande har blivit ett mantra för skolutveckling och beskrivs på en mängd olika sätt, allt från vardagligt samarbetet som sker...