2010-10-19

Erik Groth: Skolans utveckling


Ny bok om skolans utveckling av Erik Groth. Erik är kollega till mig från Karlstads universitet med mångårig erfarenhet av skolans utveckling. Här har han samlat sin erfarenhet och kunskap till utmanande tankar i en brytningstid för svensk skolpolitik. Läs den!

Mer om boken kan du läsa här >>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tankar om lärarbristen

Det saknas 77 000 lärare i våra skolor och förskolor enligt Skolverket. Elever  vittnar om ständiga lärarbyten och på en del skolor finns...