2011-04-21

Ledarskap för lärande och undervisning!

Det kommer många intressanta förslag om att utveckla skolan och stärka kvaliteten i undervisningen. Ibland skulle jag önska att fler av dessa förslag formulerades i en mer nyskapande språkdräkt som kräver av oss att tänka framåt och nytt, i stället för bakåt och traditionellt. Björklunds formulering att läraren åter behöver ta plats i skolans kateder är en sådan formulering som leder tankarna bakåt i stället för framåt. Och jag undrar om inte Håkan Sörmans och Kjell Olof Feldts med fleras förslag på forskning om undervisningsmetoder kan vara av samma slag. I en debattartikel i SvD skriver de att Fler lärare måste bli forskare. Bland annat föreslår man:
Det är angeläget att förstärka den forskning som handlar om klassrumssituationen, ämnesdidaktisk kompetens, undervisningsmetoder, hur lärare undervisar och hur elever lär. En starkare koppling till sådan forskning från olika vetenskapliga områden höjer lärarnas kompetens och förmåga att använda olika verktyg i undervisningen beroende på situation och elevernas behov. Det behövs också fler forskarutbildade lärare.
Och vidare:
Skapa en funktion som värderar forskningen och säkerställer att vi får kunskap om bra undervisningsmetoder och arbetssätt. Det måste även finnas goda möjligheter för forskningsresultaten att spridas på ett systematiskt och lättillgängligt sätt.
Visst, de skriver mycket annat än "metod" också, och jag menar inte att det är oviktigt. Jag vill emellertid påstå att det behöver sättas in i ett vidare och "nytt" sammanhang.

Jag föreslår att vi behöver talar om att lärare behöver axla ett ledarskap för lärande och undervisning, i stället för att de ska ta plats i skolans kateder. Och vidare att det behöver forskas om vad detta ledarskap behöver innehålla och hur det kan organiseras för att främja elevernas utveckling, kunskap och färdigheter, i stället för de rätta metoderna. Vidare behöver vi forskning kring hur skolor kan axla arbetet med att organisera detta ledarskap bland sina lärare så att det bildar en lärande gemenskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar