2011-09-01

Skriv i Leda och Styra

Leda & Styra är en tidskrift på internet där du som är chef i förskolan och skolan kan publicera egna artiklar.En artikel i Leda & Styra är meriterade för författaren och utvecklande för skolan. Att bli publicerad i Leda & Styra innebär att artikeln håller en kvalificerad nivå eftersom allt innehåll granskas av utvalda editorer. Publicerad artiklar når tusentals aktörer i skolsamhället och sprids vid RSS-strömmar och Skolportens Matchmail.

Läs vidare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande har blivit ett mantra för skolutveckling och beskrivs på en mängd olika sätt, allt från vardagligt samarbetet som sker...