2012-07-03

Att leda processer för skolförbättring, 7.5 hp

Karlstads universitet erbjuder nu en kurs om att leda processer för skolförbättring för skolor som vill förbättra sin egen utvecklingsorganisation. Kursen Att leda processer för skolförbättring, 7.5 hp är framtagen av våra forskare och har aktualiserats utifrån den Förändringskonferens som genomfördes i Karlstad i mars 2012. Till anmälan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar