2012-07-03

Att leda processer för skolförbättring, 7.5 hp

Karlstads universitet erbjuder nu en kurs om att leda processer för skolförbättring för skolor som vill förbättra sin egen utvecklingsorganisation. Kursen Att leda processer för skolförbättring, 7.5 hp är framtagen av våra forskare och har aktualiserats utifrån den Förändringskonferens som genomfördes i Karlstad i mars 2012. Till anmälan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tankar om lärarbristen

Det saknas 77 000 lärare i våra skolor och förskolor enligt Skolverket. Elever  vittnar om ständiga lärarbyten och på en del skolor finns...