2013-05-14

Hållbart lärande

Nu kommer rapporter om unga vuxna i arbetslivet, de som är 20-25 år, att de knäcks av stressen i arbetslivet. Ja, tänker jag, men det är väl det vi lär våra ungdomar i skolan med läxor efter skoltid och sommarskolor; att det inte finns någon gräns för hur lång tid arbetet får ta. Det är prestationerna som räknas till vilket pris som helst, också om själva kroppen lägger av.

Det är inte vad jag kallar ett hållbart lärande. Det tar hänsyn till att vi behöver variation i upplevelser, deras intensitet och prestationsinnehåll, för att vi ska lära optimalt. Tyvärr är det inte något som reglerar sig av sig självt i dagens individ- och konkurrensinriktade samhälle. Det är något vi behöver lära våra ungdomar - i skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar